Eduskunta hyväksyy tasa-arvoa ja identiteettiä koskevat julkiset lakiehdotukset

LEHDISTÖTIEDOTE:

Eduskunta on hyväksynyt kolme julkista lakiesitystä, jotka tähtäävät ratkaiseviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Yleisön puolesta esitellyt luonnokset keskittyvät samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistamiseen, sukupuolen hyväksymisen edistämiseen ja prostituution uudelleenmäärittelyyn.

Parlamentin ensimmäinen varapuhemies Padipat Suntiphada hyväksyi nämä ehdotukset.

Ensimmäisellä luonnoksella, joka tunnetaan nimellä Marriage Equality Bill, pyritään muuttamaan siviili- ja kauppalain 1448 §:ää. Tällä hetkellä tämä osio rajoittaa avioliiton vain heteroseksuaalisiin pareihin. Ehdotettu muutos laajentaisi avioliitto-oikeuden kaikille pariskunnille heidän sukupuolestaan ​​riippumatta.

Toisessa luonnoksessa, jonka otsikko on "Gender Identity, Gender Expression and Sexuality" (Sukupuoli-identiteetti, sukupuoliilmaisu ja seksuaalisuus), kannatetaan virallisia todistuksia yksilön itsensä tunnistaman sukupuolen tunnistamiseksi. Kolmas luonnos puolestaan ​​koskee muutosta vuoden 1996 prostituution ehkäisy- ja torjuntalakiin. Se pyrkii määrittelemään seksityöntekijät uudelleen lakimiehiksi, joilla on yhtäläiset oikeudet ja vapaus työskennellä ilman syrjintää.

Kaikilla kolmella lakiehdotuksella on yhteinen tavoite: seksuaalisen tasa-arvon varmistaminen sekä yksilöiden hyväksymisen ja tasa-arvoisen kohtelun edistäminen sukupuolesta, seksuaalisesta identiteetistä tai ammatista riippumatta.

Eduskuntaa kehotetaan harkitsemaan vakavasti näitä luonnoksia, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden tarjota tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikille yhteiskunnan jäsenille. Edellinen parlamentti ei hyväksynyt vastaavaa lainsäädäntöä, mikä korosti, että näihin kysymyksiin on puututtava kiireellisesti.

Padipat vakuutti edustajille, että eduskunta käy läpi luonnokset huolellisesti ja järjestää julkisen kuulemisistunnon mahdollisimman pian.

Edellinen on Thaimaan hallituksen PR-osaston lehdistötiedote.

Tilaa
Goongnang Suksawat
Goong Nang on uutiskääntäjä, joka on työskennellyt ammattimaisesti useissa uutisorganisaatioissa Thaimaassa useiden vuosien ajan ja työskennellyt Pattaya Newsin kanssa yli neljä vuotta. Erikoistunut ensisijaisesti Phuketin, Pattayan paikallisiin uutisiin sekä joihinkin kansallisiin uutisiin painottaen kääntämistä thai-englanniksi ja toimien välittäjänä toimittajien ja englanninkielisten kirjailijoiden välillä. Alun perin Nakhon Si Thammaratista, mutta asuu Phuketissa ja Krabissa paitsi työmatkalla näiden kolmen välillä.